gfdh


sdafa          


                                maslojedy
V Máslojedech u Hradce Králového je pomník, kde jsou pohřbeny ostatky myslivců 27. FJB, kteří bojovali a padli v lese Svíbu.
Jmenovitě:
nadporučík  Sibrik v. Szarvaskend Nikolaus
poručík Franz, hrabě Hoyos
poručík Johann Rippel
poručík Artur Burger
a dalších 918 myslivců
             
pomnik


pomnbenatky V Benátkách u Hradce Králového je pomník, kde mají společný hrob důstojníci
 z 27. FJB, 2. FJB a pruští vojáci, kteří bojovali u Svíbu a tam zahynuli.

sarajevo         Pomník 27. FJB v Sarajevu.
kr      svib       mag     sad     dgdfgrwer
aca